Apartment sa Dapitan

Wednesday, November 30, 2005

Poetika at Pakikibaka: Ang Makata sa Panahon ng Krisis 2

Bersiyong Agulto

sir mykel,

marami din pong salamat sa pagpapaunlak mo sa aking hiling na basahin o kantahin ang piyesa ko.

samantala, wala akong balak pagdudahan ang ating mga kamakata kung sila ba ay nasa ilalim ng saya ni gma at/o ng iba pang pulitiko, ang punto ko ay: totoong nakokornihan ako sa pagtutulaan ng mga makata tungkol sa tema, parang pang high school yan at bakit mo naman
gagasgasin ang gabi sa temang iyan kung gaganapin sa loob ng isang burgis na venue at alam naman natin na mga intelektuwal at artista ang karamihang dadalo sa poetry reading na iyan. dapat kong linawin na wala akong iniisip na masama sa mga intelektuwal at artists na dadalo pero nababagay yata ang tulaang ito kung sa plaza miranda o luneta grandstand gagawin, lalo na't kung papalitan ang titulo na "Pagpapatalsik sa makata sa pundiya ni gma at iba pang pulitiko noon at ngayon," sa halip na pagpapatalsik kay gma ng mga makata... para lang ba hindi magtonong selfrightous ang poetry reading na ito sa kabila ng dakilang intensiyon ng aktibidad

ulit po - maraming salamat at saludo, sana'y naging malinaw ang punto ko

saludo ulit,

tom (agulto)


Bersiyong Andrada

dear sir tom,

maraming salamat po sa inyong paglilinaw. nais ko lamang pong magpaabot ng ilang saloobin ko, kung mamarapatin ninyo. at gusto ko lang ipauna na bagama't maaaring agitated ang tono ng sagot kong ito sa inyo ay hindi po ito paglalapastangan o paghahamon. maraming salamat.

naniniwala po ako nang mahigpit na ang isang makata, tulad ng kahit na sinong mamamayan ng isang bansa o bayan, ay dapat na hindi makitid ang pananaw pagdating sa iba't ibang porma ng pagpapatalos ng mga pampulitikang layunin, laluna't ito ay nagpapatungkol sa estadong nagpapatakbo ng bansa. kahit nakokornihan po kayo sa ginawang gabi ng pagtula kanina lamang ay nais kong puntuhin na hindi lamang ito basta isang aktibidad na may "dakilang layon" na itinanghal sa isang elitistang espasyo. kung tutuusin, personal akong nasaktan sa inyong mga sinabi dahil ako ay aktibong kumikilos sa iba't ibang porma. at wala akong ilusyon na ang event na ito ay malaking-malaki ang ambag sa layuning mapatalsik si gloria at baguhin ang lipunan -- gayong ito ay isang welcome na activity dahil enjoined ang sinumang nais na magpahayag ng saloobin laban kay arroyo. ang mga ganitong aktibidad (poetry reading, cultural night) ay hindi lang namin minsang ginawa. at hindi lang sa conspiracy ginawa o kung saan mang burgis na espasyo na nagsusulputan ngayon sa buong bansa. sa katunayan, ang maraming miyembro ng UP AWARE ay nagtanghal na sa kalsada, sa liwasang bonifacio, kumanta sa mga rali, sa ibabaw ng jeep, nag-caravan, nagsasagawa ng mass work sa mga urban poor communities at sa rural landscape. wag po nating kalilimutan na sa isang kilusang nais ng pagbabago, lahat ng espasyo't okasyon na maaaring gamitin upang matupad ang layon ay ginagamit at nilulubos. WALANG KORNI sa gabing ito. at hindi lamang mga makatang may MA o PhD ang nagtulaan. bagama't marami nga ng dumalo sa okasyon ay mula sa petiburgis na uri, sa mga pa-intelektwal at pa-artist, kahit sila ay kasama sa mga taong dapat organisahin at patalusan ng ipinapaabot na kamulatang panlipunan. ang tunay na organisador ay yaong naniniwala na may papel rin ang petiburgis at intelektwal at artist sa pagbabago sa lipunan, bagama't sila ay maliit na porsyento lamang, dahil ang lalo't higit na dapat paniwalaan ay ang 75% ng populasyon ng bansa (ang mga magsasaka) at ang 15% (manggagawa) ang pangunahing mga masang dapat na paglingkuran at "imulat." pero hindi ito nangangahulugan na hahayaan lang nating maglunoy sa putik ng pagiging reaksyunaryo at burgis ang mga puwedeng makabig mula sa iba pang social classes sa lipunan. at dahil naniniwala rin ako sa rebolusyunaryo't progresibong papel ng mga organikong intelektwal bilang bahagi ng mas malawak na masa.

at kung parang high school ang dating nito, may mga tao/audience kasi na nasa high school na lebel pa lamang ang pag-unawa sa iba't ibang bagay. paano tayo kakabig sa pinakamalawak na sektor kung hindi natin ieexhaust ang lahat ng possibilities? kahit high school ang dating, hindi maikakailang may maiaambag ito. hindi ito mapahihindian. ang mga beer house, para sa marami, ay korni. ang mga karnabal, korni. ang paaralan, korni. ang lansangan, kornil. laos na nga raw ang rali, e, sabi ng estado. parang high school nga raw na putak nang putak ang mga nagrarali. pero maraming kumikilos na estudyante mula sa high school. at me nakakaapreciate rin pala sa mga jingles ng rejoice at ni lito camo na nilalapatan ng bagong lyrics na anti-gloria ang tuon. parang high school pa ring magperform ang mga matatandang babae't lalaki ng urban poor communities na nagtatanghal sa ng tula-dula sa liwasang bonifacio. parang high school pa rin ang nagpopost ng political statements at propaganda sa email at friendster at iba pang websites ng kabataan. parang high school talaga.

at ang proposal nyo na gumawa ng alternatibong programa sa LOBBY NG CONSPIRACY? di ba't elitistang extensyon ito ng elitistang espasyo? samakatuwid, wag po tayong maging mapanghati. kung titulo ng programa ang pinupuntirya ninyo, usapin lamang itong polemical -- phrasing at selection ng mga salita na kung tutuusin ay hindi naman ang pinakaubod at buod ng isang programang progresibo -- kahit sa elitistang espasyo. at hindi ko nais ipagtanggol ang elitistang espasyo, bagkus tinatawag itong subersyon o kontra-cooptation na malaon nang ginagamit sa paghubog pa lang natin ng mga espasyo ng estado tulad ng lansangan at korte bilang lunsaran rin ng mga demonstrasyon ng masa. hindi ang puna sa espasyo o okasyon ang problema. ang problema'y nagiging mapanghati po kayo sa inyong itinuturan, samantalang hindi ang grupo ang dapat na pinupuntirya o ang okasyon na ginagawa, kundi ang praxis ng pagkilos para sa pagbabago. malinaw sa akin at sa maraming mga kasamahan ko na ang mga gabing tulad nito ay isa lamang avenue, isang maliit na boses na naghahanap ng kasabay na mga tinig o nais na dumagdag sa lakas ng dagundong ng pagpapatalsik kay gloria. sa huli't huli, ito ay usapin ng paghuhugpong ng teorya o pananaw at ng praxis -- kung ginagawa ba natin ang mga pinaniniwalaan natin.

Hinggil sa tila historikal na pag-asinta ninyo sa inyong ipinopropose na pamagat na "Pagpapatalsik sa makata sa pundiya ni gma at iba pang pulitiko noon at ngayon," parang kilala ko ang pinahihiwatigan ninyo nito. At sa tingin ko, usapin nga ito ng poetika at ideolohiya ng isang makata -- kung siya ba'y makata ng sambayanan o makata ng estado. At gusto kong linawin na wala akong respeto sa mga makatang aparato ng estado. Pero ilugar natin ito, at huwag lahatin, sapagkat tila nagiging isa ang tirada sa okasyon at sa makata ng estado. Na tila baga iisa o magkatulad ang okasyon ng pagtula at ang makata ng estado. dapat hawiin ang linya. dahil sa akin, at sa marami sa amin, malinaw itong linyang ito, at kung ang inyong tono ay "pagpapaalala" nito, salamat. Pero wag po ninyong ituring na pareho ang makata ng estado at ang okasyon. may stages ang rebolusyonaryong gawain, kahit sa estetika ng pagtula, kahit sa pampulitikang kamulatan. sa dulo, sambayanan ang uusig at hahatol sa mga makata; makata man ng estado o makata ng sambayanan.

walang pinipiling espasyo ang pakiktunggali at pakikibaka. walang pinipiling espasyo ang pagpapatalos ng progresibo't alternatibong panawagan. kahit ang middle class at ilang miyembro ng pambansang burgesya (o sa komon na terminolohiya ay elitista) ay nakakabig para sa malawak na panawagang patalsikin si arroyo. matagal na itong ginagawa. pero ang malinaw ay HINDI LAMANG ITO ANG GINAGAWA. sapagkat magkasabay at magkadugtong ang makasaysayang pagtutunggalian ng mga uri, sa kahit na anumang espasyo. para nyo na ring sinabing dahil pag-aari ng mga komprador burgis na Lopez ang ABS-CBN ay wag na tayong magpa-cover ng mga rali sa kanila. na wag na tayong mag-imbita ng press para sa mga forum at rali -- dahil elitistang imprastraktura ito, gayung kahit paano'y nagiging paraan ito upang magpaabot ng demonstrasyon ng pag-aaklas ng sambayanan. sa totoo lang, gasgas na gasgas na ang temang anti-gloria. pero bakit pa rin ito ginagawa? alam kong alam ninyo ang sagot.

hindi ko tinatanggap ang nosyon na maaaring self-righteous ang ginawang programa kanina. o may tendency man itong maging ganun, sapagkat ano ba ang self-righteous sa isang pulitikal na konteksto? wala itong ibang kahulugan kundi pagtatanggol ng interes ng mas nakararami laban sa iilang nasa kapangyarihan. ano ang self-righteous na magsama-sama ang ilang makata para sa isang progresibong layunin, gayung wala naman silang illusion of grandeur na ito ang natatanging porma ng pag-aaklas. at higit sa lahat, may mga elemento mula sa hanay ng mga makatang ito na aktibong nag-oorganisa sa masa. malawak at malawig ang usaping ito, na hindi ko mapalalampas, bagama't pinili kong nung una ay magpaluwal lamang ng maiksing tugon sa inyong pang-uusig. sa panahon ngayon, lahat ng maaaring avenues ay dapat na tangkaing gamitin. kahit nga cellphone ay ginagamit upang magpadala ng text messages na anti-gloria ang tema. kahit nga internet, email. kahit na anong porma. kahit ang pinakapayak at pinakakorni at pinakagasgas na mga linya't paraang alam natin, mula luma hanggang bago, ay dapat ituring na welcome na okasyon at paraan, basta't malinaw ang tinatawag ninyong "dakilang layon."

sa susunod po sana ay wag pong microscopic lamang ang pagtingin natin sa isang okasyon nang hindi natin nalalaman ang pangkabuuang konteksto nito. dahil marami kayong napapaspasang detalye at marami ang nasasagasaan. hindi ko nais na lumaki ito bilang gulo dahil hindi kayo ang kalaban ko. sana kilala po ninyo kung sino ang tunay na kaaway at kung sino ang dapat pag-aksayahan ng laway at panahon. hindi ito panahon ng paghahati. Hindi ito panahon ng pagiging mapanghati. Dahil sa isang lipunan na batbat ng krisis, ideolohiya at pulitika ang pinagtutunggali, at hindi burgis na wisyo o nosyon ng espasyo't panitikan. natuto na tayo mula sa mga pagkakamali natin, ng kilusan, ng samu't saring institusyon sa bansa. huwag na nating ulitin pa.

maraming salamat sa inyong paglilinaw. ang sa ganang akin lamang, ito ang bersyon ko ng paglilinaw.

hanggang dito na lamang po,
mykel

Sunday, November 27, 2005

Para sa mga Tomas Agulto: Ang Mga Makata sa Panahon ng Krisis: Sa Loob (man) at/o sa Labas ng Conspiracy

Ang pamagat ko ngayon ay subtitle ng Asintado forum ng KM 64. Gusto kong hiramin ito para maglinaw ng ilang usapin hinggil sa samu't saring produksyon at reproduksyon ng kahulugan sa halaga at papel ng makata sa isang bansang-estadong tulad ng Pilipinas na palagian namang nasa krisis. Kronik nga raw ang krisis sa bansa, bunga ng nagsasalimbayang imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo. At sa isang lipunang malakolonyal at malapyudal, paano nga ba sinusubukang baguhin ng makata ang kaniyang kinagisnang sistemang pampulitika at pang-ekonomiya.

Hindi naman talaga sa porum ng KM 64 iinog ang entry kong ito. Bagamat marami akong naririnig tungkol sa apatetikong pormalismo ni Lourd de Veyra at sa diumano'y katarsis ni Allan Popa. Mas iinog ang aking pagtalakay na ito sa isang may kahabaang komento na nakuha ko mula kay Tomas Agulto, isang kilalang makata ng kaniyang panahon. Nang bahain ko ang maraming egroups at email accounts ng iba't ibang grupo at indibidwal upang ipabatid ang anti-Gloria na gabi ng tula ng UP AWARE (UP Alliance Working for Arroyo's Removal), isa sa unang sumagot si G. Agulto. Hindi ko siya personal na kakilala. Ni minsan ay hindi ko siya namataan sa anumang pulong o aktibidad ng Akdang_Bayan kung saan pareho kaming kasaping tagapagtatag, diumano. Para maunawaan ng sinumang nagbabasa nito ang konteksto ng panulat kong ito, sinisipi ko sa baba ang buong komento ni Tomas Agulto.

Aniya, "magandang balita ang aktibidad na ito (kahit na medyo may panganib na maging tampulan ng katatawanan, o kakornihan.) ang mungkahi ko para mas maging epektibo
ang okasyong ito tulad ng sinasaaad ng aktibidad: baka pwedeng dalawahin ang programa, habang nasa main room ang orig na poetry reading ng "mga makata para sa pagpapatalsik kay gloria" ay sabayan ng mga ka-abs (akdang_bayan) ng programa sa lobby ng conspiracy at ang pamagat naman ay "gabi ng pagpapatalsik sa makata sa saya ni gloria at pundya ng iba pang pulitiko"

kung merong ganitong programa, di tayo mapagbibintangang magtutulaan tayo sa isa't isa laban
sa pulitiko, Buti sana kung gagawin ang tulaang ito sa plaza miranda at ang audience ay masa, okey lang. pero diyos ko, magiging elitista yata ang mga makata ng bayan kung sarili nilang venue ang tulaan pero pulitiko ang babanatan, tandaan nating kasing bigat din ng kasalanan ng mga pulitiko ang mga makatang nagpuputa sa ilalim ng saya o pundiya ng mga pulitiko,

o di ba, masaya kung tayo tayo ay magtutulaan na may pamagat na "pagpapatalsik sa mga makata sa saya ni gloria at sa pundya ng iba pang pulitiko, ihabol pa natin sa title " noon at ngayon".

Ilang ulit ko munang binasa ito bago ako tumugon kay Agulto. Ang pangako ko kasi sarili, hindi lamang bilang nag-aastang makata, ay magiging diplomatiko ako sa anumang bagay at sa kahit sinuman. Pinag-isipan kong mabuti, bagamat nandidilat na ang panunuya sa kaniyang teksto. Kung papansinin natin ang komento ni Agulto, ang kaniyang hinihirayang projeksyon para sa gabi ng mga makata ay ang paglulunsad ng kasabayang programa sa lobby (labas) ng Conspiracy. Hindi dapat matali sa simplistikong polemikal na erudisyon ng pagtutunggali ang dapat manaig dito. Kung usapin ito ng espasyong politikal, tama si Agulto sa pagsasabing ang gabi ng mga "orig" na makatang anti-gloria ay pumili ng isang espasyong elitista at/o panggitnang-uri. Sa kasong ito, ang Conspiracy. May relatibong hirit rin ito sa hinuha ko hinggil sa labanan ng espasyong pribado at pampubliko. Parang sinasabing: "Bakit sa Conspiracy pa? Dapat sa kalsada o plaza ginagawa ang ganitong mga aktibidad." Na sa tingin ko ay tumpak naman. Ano nga ba naman ang silbi ng mga tulang ipapasalimpad mo lamang sa sumisirkong ihip ng hangin sa loob ng isang malamig na kuwadradong silid ng Conspiracy. Bakit nga ba naman "tayo-tayo" lang ang magtutulaan. Tayo-tayo lang ang magwiwisikan ng laway at pilit na huhuli sa mga salitang pinagbubuno ng mga makata para sa pagpapatalsik kay Gloria.

Sa ganitong punto, ang sigasig sa pagbubuo ng okasyon ay nagkakaroon ng distorsyon dahil sa piniling espasyo. Ngunit, kung tutuusin, ang aktibidad na ito ng UP AWARE, isang alyansang mas malaki ang saklaw kaysa mga reapirmista lamang, ay naglalayong pagbigkisin ang kahit na anumang puwersa at linyang pulitikal basta't naglalayong patalsikin si Gloria. Kaya nga "Working for the Removal of Arroyo" ang operatibong mga salita dahil iginigiit nito na lahat ng paraang polemikal, paraang parliyamentaryo at extra-parliamentaryo, paraang pambatas at labas-sa-batas-ng-estado, ay hinihimok na gawin upang maabot ang layong matanggal sa poder ng kapangyarihan si Arroyo.

Bilang miyembro ng UP AWARE at isa sa mga organisador ng nasabing gabi ng mga makata para sa pagpapatalsik kay Gloria, nais kong ipasalimpad sa birtwal na landscape na ito na walang ilusyon ang gabi ng mga makata na ito ang tanging paraan upang mapatalsik si Arroyo. Gayundin, wala itong ilusyon na ito ang magiging mapagpasiyang puwersa upang tanggalin sa poder si Arroyo. Lalo't higit na walang ilusyon ang programang ito na nakabig at nahamig nito ang lahat ng mga makata upang tumula at kumilos laban kay Arroyo. Sa katunayan, marami sa mga makatang nakasama sa koleksyon ang iba-ibang politikal na linya ang bitbit -- iba-iba at magkakatunggali ang mga tradisyon ng pagtulang pinaniniwalaan -- ngunit masasabing may relatibong pagkakaisa sa proyektong ito ang mga makata ng iba't ibang pampulitikang linya at oryentasyon para sa iisang tunguhin -- ang magpahayag ng diskontento sa kasalukuyang estado.

Kung kaya ang patutsadang lumalang ng kasabay na programa sa Conspiracy, na iminumungkahi ni Agulto na gawin ng Akdang_Bayan, ay isang tipikal na senaryong tila nang-uusig, ngunit sa katunayan ay mapanghati at mapagpanggap. Isang aksiyon nakaugat sa iskemang putsista -- ang lumikha ng gusot kung saan mayroong mas malaking gusot at sigalot. Ang mga makata sa panahon ng krisis ay hindi nangangailang maging mapanghati at masentro sa barkadismong pyudal at binulok na ng personal at burgis na krisis ng titi at toma. Ang sirkulo ng sentimiyentong hungkag dahil sa batakang-etits at banatang-serbesa ay walang patutunguhan kundi ang pusali at kangkungan.

Sa isang bansang kronik ang krisis pampulitika, pang-ekonomiya at pangkultura, ang makata ay isa sa dapat naghahatid ng pagbabago at hindi nagpaparahuyo sa dikta ng pyudal na kultura na ang "matanda ang matalino;" na "nanggaling na kami diyan; papunta pa lang kayo." Ngunit sa katunayan naman ay naglulunoy na lamang sa laos at huwad na pragmatika ng panunudyong patula, kung maituturing man itong progresibong pragmatika. Dahil ang kasalukuyan ay hindi lamang madaraan sa patutsada. At wala ring pinipiling espasyo ang pakikibaka. At walang ilusyon sa pakikibaka. Hindi ito tulad ng vanity publication ng Akdang_Bayan, na tunay na magiging usapin lamang ng banidismo kung hindi rin naman maihahatid sa nakararami. Hindi ito tulad ng epikong pang-estado ng panahon ni Marcos. Hindi ito tulad ng una nang siniphayang sirkumbensiyon. O ang maling akala na namatay ang pagmamakata noong ipinataw ang Batas Militar noon. O, tulad ng atas ni Arroyo na ipabatid muna sa estado ang anumang ilalathala o ilalabas sa publiko ng midya. At lalong hindi tulad ng talang ito na wala pa sa 20% ng pangkabuuang populasyon ng bansa ang nakababasa.

Kaya nga nung Biyernes, Nobyembre 25, 2005 ay kasama ang UP AWARE sa mga nagtangkang magmartsa patungong Mendiola. Kaya nga sa mga nagdaang buwan ay nagluluwal ng protesta ang mga kalsada. Kaya nga sa mga nagdaang araw ay nagnanaknak na sugat ang mapapanghing lagusan ng Maynila at marami pang lunan sa Pilipinas. Kaya nga nakikiisa ang mga makata sa mas maraming Filipino na araw-araw at gabi-gabing kumakalam ang sikmura. Kaya nga nagmamakata at nagmamartsa. At hindi nagmamakata-makataan lang. At lalong hindi nagmamartsa-martsahan lang.

Saturday, November 26, 2005

Trip to Mendiola, Nob. 25

"Ano pong softdrinks n'yo?" tanong ko sa tindera ng pinakaabang sari-sari store na nakita ko sa isa sa mga sanga-sangang daan papuntang Mendiola. "Wala. Kasalanan n'yo kaya wala," ang sagot ng tindera.

Hindi ko na nakuhang bunutin pa ang P20 sa kaliwang bulsa ko. Tumalikod ako at muling sumama sa bulto ng mga raliyista. Kahit na anong tagtag ng paglalakad, ayaw maalis sa utak ko ang sinabi ng tindera. Nakikita ko ang mukha niyang galit sa batok ng mga nasa harapan kong nagmamartsa papunta sa isang tila imbudong interseksyon. Hindi rin ngiti ang nakita ko sa higanteng dilaw na M ng McDonald's. Nakabusangot na mukha ang nakita ko. Ang naaburidong tindera.

Sinundan ito ng mga busina ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Parang bigla kong narinig ang mga estudyante ko sa isang klase na nagsabing kaya raw matrapik sa Maynila ay dahil puro rali ang inaatupag ng mga tao. Kung alam lang nila na ang mga pulis naman talaga ang may kasalanan kung bakit naiimbudo ang mga sasakyan at tao. Nakaharang ang mga pulis sa daraanan ng mga raliyista.

Ihing-ihi ako kanina. Naalala kong may sakit nga pala ako sa kidney. Bigla ko kaninang naisip na, shet, nag-iipon na naman ako ng asin sa katawan. Lagot ang kalusugan ko. Pero kung gaano katindi ang pagiging di-komportable sa pagitan ng aking mga hita, mas matindi ang uhaw ko. Pero mas matindi pa rin ang haplit ng sinabi ng tindera at ng busina ng mga sasakyan.

Sa Pilipinas na marahil masasabing pinakareklamador ang mga tao. Hindi ito nakapagtataka. Kung may mabuting idinulot ng neokolonyal na pamamalakad sa bansa, ito ang tradisyon ng pakikibaka. Mula pa sa kolonyal na pananakop ng mga Kastila hanggang sa "benevolent assimilation" ng mga Amerikano. Walang kaparis ang Pilipinas. Mali. Maraming kaparis ang Pilipinas. Ang Venezuela. Ang Vietnam. Ang Mexico. Ang Maraming-Maraming Bansang tinatakluban ng Estados Unidos at iba pang dambuhalang kapitalistang bansa. Naaalala ko pa rin ang sakit ng haplit ng tindera at ng mga busina.

Pagdating sa mala-imbudong interseksyon, pagkatapos ng mga busina, ang matapang na panghi ng ihi ang nanuot sa aming mga ilong. Sabi ng isang lesbiyanang propesor na kasama namin kanina, "Ginigising tayong higit ng panghi, mga kasama!" at nagtawanan ang lahat. Naghiwalay ang aking mga labi para ngumiti.

Abot-tanaw namin ang Mendiola. Eyesore ang mga pulis. Ang kanilang mga panangga. Ang kanilang mga batuta. Ang kanilang malilisik na mata. Ang kanilang utak na sunud-sunuran sa dikta ng isang bogus na pamahalaan.

Sa Pilipinas ka lang makakakita, na kapag may rali, kasamang nakapakat sa bulto ang iba't ibang tindero't tindera. Mani kayo diyan. Ice cream, limang piso lang. Mineral water. Inihaw na pusit. Balut. Softdrinks. "Kasalanan n'yo kaya wala."

Napakarami pang aral na makukuha sa mga rali. Kahit araw-araw na sumama sa rali ang tao, hindi mauubos ang aral na makukuha dahil hindi pa nalulubos ang panahon at pakikibaka. Hindi pa nalulubos, gayong hindi pa rin nalalaos. At ito ang hindi matatawarang katotohanan. Babalik kami. Lulubusin ang aral. At lulubusin ang laos na pyudal na pananaw sa buhay.

Pagkatapos ng rali, halos isang oras kaming naghihintay ng masasakyan pauwi sa UP Diliman. Nasa Espanya na kami, sa tapat ng St. Thomas Square. Wala pa ang parisukat na ito noong nag-aaral pa ako sa UST. Walang masakyan. Maraming tao gayung tapos na ang rali. Sabay-sabay na naman ang uwian. Sabay-sabay na naman ang labasan ng mga mag-aaral at manggagawa at mga propesyunal. Puno ang mga kainan. Masaya na naman ang mga negosyante. Sa loob ng St. Thomas Square kami kumain. "Ansarap matulog. Anlamig," sabi ni Lanie Abad pagkapasok namin sa parisukat at pagkaupo namin sa mga metalikong upuan. Order ng murang pagkain. Order ng murang Japanese food. Anlaki ng pangalan ng Nestea. May nakalimot sa amin na dapat nga palang iboykot ang lahat ng produkot ng Nestle.

Pagkatapos lumamon, sumaglit kami nina Jonathan at Roselle sa HBC. Bumili ng mga nakaeengganyong sabon, lotion, shampoo, toothpaste at iba pang produkto ng ilusyon ng kagandahan. P52 ang pangkabuuang kailangan kong bayaran. Naalala kong nagbigay ako ng "patak" sa mga kasamang nanghihingi ng pera para makauwi sa kani-kanilang mga komunidad.

Marami pang aral sa Mendiola ang hindi nalulubos. At hinding-hindi, kailanman ay hinding-hindi, malalaos ang Mendio. Kitakits, kitakits uli sa Mendio. (O kung anumang matanaw ng ating hiraya't paa)

Gabi ng mga Makata para sa Pagpapatalsik kay Gloria

Mga Makata Para sa Pagpapatalsik kay Gloria

Inaanyayahan ang lahat na pumunta sa isang gabi ng pagbabasa ng tula at malayang pagpapahayag hinggil sa pagpapatalsik kay Gloria Macapagal-Arroyo. Gaganapin ito sa Martes, Nobyembre 29, 2005, 7-9pm sa Conspiracy, Visayas Avenue. Ang poetry night ay pinasisimunuan ng UP AWARE o UP Alliance Working for Arroyo’s Removal. Ang mga nakatakdang magbasa ng mga tula mula sa antolohiyang Truth and Consequence: Poems for the Removal of Arroyo ay sina Dr. Bienvenido Lumbera, Dr. Joi Barrios, Prop. Romulo Baquiran, Prop. Danton Remoto, Prop. Adelaida Lucero, Prop. Duke Bagulaya, at marami pang iba.

Para sa mga katanungan, laluna iyong nais na masama sa listahan ng mga tutula sa gabing iyon, makipag-ugnayan kay Mykel Andrada sa 0915-4413324 o di kaya’y sa mykelandrada@gmail.com.

Maraming salamat.

Wednesday, November 23, 2005

Mga Pusikata!


Ang mga pusang mahal na mahal namin. Mga kuha ni Suyin (galing sa flickr account niya.)

Sunday, November 13, 2005

Litanya ng mga Produktong Nestle; Pakiboykot Please, Pretty Please!

Nakuha ko ito mula sa blog ni Suyin. Halos lahat na ata ay pagmamay-ari ng Nestle. Punyeta! Ngayon, kung sasabihin ng ibang tao na ibig sabihin ay magaling na kumpanya ang Nestle, aba'y lulunurin ko siya sa kumukulong Nescafe na may Creamer at Nido! Ang ibig sabihin lang nitong mahabang listahan ng mga produktong ito ng Nestle ay mayroon silang monopolyo. Ganun ang mga monopolyo kapitalista! At sa dinami-rami ng produkto at benta nila, dapat ay maging patas sila sa mga manggagawa nila at bigyan ng nararapat na sahod, benepisyo at kaseguruhan sa trabaho, sa halip na pagpapatayin sila.

Nescafé
Taster’s Choice
Nestlé Pure Life
Perrier
Vittel
Hidden Spring
Carnation
Libby’s
Milo
Nestle Chuckie
Nesquik
Nestea
Nido
Carnation
Alpine
Milkmaid
Calcium Plus
Klim
Nestlé Omega Plus
Bear Brand
Coffeemate
Nestogen
Lactogen
Nestum
Liberty Condensada
Magnolia
Häagen Dasz
Dreyer's
Chamyto
Nan
Lactogen
Cérélac
Neslac
PowerBar
Nesvita
Koko Krunch
Trix
Frutina
Nestle Breakfast Cereals
Nutren
Peptamen
Maggi
Crunch
Milkybar
Kit Kat
Smarties
Baby Ruth
Butterfinger
Polo
Fox's Candy
Silver Cup
Choco Coins
Golden Crown
Goya
Raisinets
Almonets
Boom Boom Lollipops
Knick Knacks
Violet Crumble
Friskies
Fancy Feast
Alpo
Trusty Dry Dog Food
Mighty Dog
Gourmet
Mon Petit
Purina
Dog Chow
Pro Plan
ONE
Tidy Cats

From the Young Radicals Website! Go! Go! Go! Gloria, Go Away!

From the young radicals website:

Together, we can turn Arroyo's website into the "pekeng pangulo" homepage.

We are calling on all bloggers and web administrators to post a link with the keywords: "pekeng pangulo" to Arroyo's website at http://www.kgma.org/.

This will influence the search engine results to put GMA's website as top result when one searches the keywords: pekeng pangulo.

This has been done by anti-Bush activists during the peak of the anti-Iraq war protests in 2001. When you search Google with the key words: " miserable failure", then click on "Im Feeling Lucky", it will bring you straight to the biography page of US President George W. Bush.

Other keywords you can link: sira ulo (http://www.doj.gov.ph/), gobyernong bulok (http://www.gov.ph/), bugaw (http://www.i-site.ph/Databases/Executive/Cabinet/2004-2010/personal/gonzales-personal.html), sinungaling (http://www.op.gov.ph/profiles_bunye.asp), etc.

You can read the article on this project here.

Everyone is encouraged to repost this entry on their weblog/website.

Thursday, November 10, 2005

Naruto-kun, Sasuke-kun

1.
Antagal ko na palang hindi nagbablog. Ito naman ang tila laging ginagawang panimula ng kahit na sinong nagbablog na matagal nang hinid nakapag-update (uplate) ng blog niya.

Kaya ko naisipang magsulat ngayon dito ay dahil antagal basahin nitong laptop ko ang episodes 136-136 ng Naruto. May problema ata yung CD. Pero okay lang maghintay kasi medyo napagod ako dun sa last few episodes na napanood ko dahil nagbakbakan-to-the-max sina Naruto at Sasuke sa Valley of the End. Grabe. Sabi nga ni Naruto sa pagwasiwas ni Sasuke ng kaniyang bagong-taglay na kapangyarihan mula kay Orochimaru: "Amazing!"

Nung nanganak si Cheky nitong huli lang, tatlo ang kuting. Natagpuan namin ni Jerrie pag-uwi isang hapon na patay yung isang kuting. Dalawa ang natira: isang orange-puti at isang itim-puti. Pareho silang lalaki. Pinangalanan sila ni Pinky na Naruto at Sasuke, accordingly. Si Naruto, sa anime, ay batang lalaking nagtataglay ng Nine Tails sa kaniyang katawan. Naka-kahel na full-body outfit si Naruto kaya bagay na bagay sa kuting na kahel-puti ang naturang pangalan. Gayundin naman kay Sasuke. Itim ang buhok ni Sasuke sa anime. At kalakhan ay itim ang kulay ni Sasuke na kuting, maliban sa kaniyang dibdib at tiyan at mga dulo ng mga paa na kulay puti. Dinala na sila ni Suyin sa Cavite sa bahay ng mga magulang nina Pinky at Eleyn, dahil hindi na namin kayang mag-alaga pa ng marami. Dinala na rin doon si Cheky. Sa totoo lang, namimiss ko ang mga pusang ito, kahit si Cheky at si Naruto. Pero lalung-laluna si Sasuke.

Pareho ng mga mata at ng pagsara-bukas ng mga talukap sina Cheky, Sasuke at Jerrie.

2.
Tapos na kaming mag-enroll ni Jerrie! Yehey!