Apartment sa Dapitan

Tuesday, October 31, 2006

Kontra-Gahum Book Launching on Nov. 23, 2006


Kontra Gahum
Originally uploaded by Ngarat Hinliliit.
The Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy's (CONTEND-U.P.) PUBLIKASYONG IGLAP SERIES and Ibon Foundation invites you to the launching of

Kontra-Gahum:
Academics Against Political Killings

Rolando B. Tolentino and Sarah Raymundo
EDITORS


on November 23, 2006
2:00-5:00 pm Bulwagang Claro M. Recto, Faculty Center
College of Arts and Letters, University of the Philippines Diliman

see book details below


Published by Ibon Foundation Inc.
ISBN 971-0325-87-0
Number of pages: 296
Release Date: November 23, 2006
Regular Price:Php 295.00
See attached file for the book cover

Books will be sold at a discounted price during the launch
Royalties of the contributors will go to HUSTISYA (newly-formed organization of the families of the victims of political killings and forced disappearances)

BOOK CONTENTS

Foreword: Judy Taguiwalo

Introduction: Counterpoint by Sarah Raymundo

I. Historicizing Terror

E. San Juan: Neocolonial State Terrorism and the Crisis of Comprador/Imperialist Hegemony

Elmer A. Ordoñez :The rites of Summer/Pall over the land

Ramon Guillermo:Panimulang Pananaliksik na Open Source kaugnay ng Diskurso ng OPLAN Bantay-Laya

Peter Chua:Bloodshed and the Coercive Communal Peace Negotiations:Some Hallmarks of the Macapal Arroyo Regime

II. Theorizing Terror and the Political

Rolando B. Tolentino: Spectacle ng Politikal na Pagpaslang at ng Tunay, STD (Short-Term Deficiency) ni GMA

JPaul Manzanilla:Terror Talks: The Public Secret

Danilo A. Arao:Tracing the Roots of Killings of Journalists

Rommel Rodriguez: Casus Belli

Jonathan Beller:21st Century Fascism, "Political" Killing and the Crisis of Representation

Arnold Alamon:.H.A.M! Bang! Thank You Ma’am: Winning Hearts and Minds and the People’s War

III.(en)Countering Terror

Luis Teodoro: Boomerang

Neferti Xina Tadiar:Death-By-Death

Gerardo Lanuza:Affirming the Universality of Human Rights in the State of Exception

Sarah Raymundo:Ang Etika ng Tunay Laban sa Diskursong Wakasan

Gary C. Devilles: The Violence of Grotesque and the Grotesquerie of Violence In Two Filipino Short Stories in English

Melania Lagahit Abad:Ang Mga Winawala, Nagwawala at Wawalain: Pagwiwika sa Sistematikong Pamamaslang Sa/Ng Rehimeng Arroyo

Choy Pangilinan: Karahasan, Pagpaslang, Kamatayan, Media at ang Ating Papel Tungo sa Bagong Naratibo ng Bansa

Afterword: Akademya at Pagpaslang ni Rolando B. Tolentino

Appendix Guide Questions and Discussion Outline for Teachers and Activist Educators by Arnold Alamon


From the back cover:

Gahum is a Cebuano word for power and hegemony in and through which Macapagal-Arroyo's "end game" may be read, analyzed and opposed as the word kontra (counter) designates. Macapagal-Arroyo's "end game" strategy against sectors and quarters that oppose her prolonged stay in power seeks to decisively defeat the "insurgents", especially the communists. But the spate of political killings of civilians and leaders of people's organizations has reached an alarming number of 744 since 2001, and this gives the term gahum its flavor as it is used in this book.

This volume focuses on the three major dimensions of the dialectical relationship between state repression and the people's movement. The state, in this context, creates a semblance of banality in the midst of its malevolent violence to which it subjects its critical citizens. Meanwhile, the people's movment, long engaged in counter-hegemonic praxiologies, strongly gains ground amidst the most barbaric and nervous conditions. Each chapter captures the ideas and sentiments of the authors into a thought-provoking and moving compilation that itself manifests the dialectics between the national democratic movement and the academe.

Friday, October 20, 2006

Peripheral Politics

Ilang Realisasyon:
1. Baduy pa rin akong manamit.
2. Hindi na ako magaling magsulat sa Ingles kahit na nagsimula ako bilang essayist in English.
3. Napapalakas na naman ang pagyoyosi at paglamon ko.
4. Uminom ako ng red wine a couple of days ago, after more than a year of not drinking any alcoholic drink.
5. Nakakaasar pag may estudyante kang kapwa radikal na aktibista na sumisira sa pangalan ng aktibismo.
6. Lagi akong pumupunta sa chapel sa Sta. Teresita Parish Church para magtirik ng kandila at magdasal.
7. Masaya ako kapag natutulungan ko sina Mark at Karen sa pag-aalaga (babysit) sa pamangkin kong si Amery Keithlyn.
8. Ilang buwan na rin pala akong celebate. Hmmmm. Nakapagtataka. Hindi nakapagtataka. Sobrang busy as a bubuyog.
9. Na marami akong kinakaasaran lately. Na ayaw ko nang maasar. Na may mga taong mataas ang pagtingin ko dati pero ngayon ay unti-unti nang gumuguho. Na kailangang iwasan ko ang maging sensitibo.
10. Na tama ang sabi ni Rosita sa Pinoy Dream Academy, "Do you imagine?" JOKE. "Pobre na nga ako, kinakawawa pa ako." Clear erudition iyon na napaka-klasista at anti-baryo, at anti-pobre ng PDA.
11. Tibak daw pala si Chai ng Pinoy Dream Academy. Parang it does not show. Sobrang arte nga niya at pasosyal. Ni wala akong naririnig na sinasabi niyang my talent is for the masses. Etc.
12. Nag-aangas na naman ako. Kalmado na ako lately e. Hay.
13. Hindi ko maisip ngayon ang Filipino term para sa "ripple." Alam ko yun e. Ilang beses ko na ngang ginamit na talinghaga iyon sa pagsulat ng tula.
14. Inaantok na ako. Isang dagli sa ibaba:

Master Narrative: Gawin ito. Gawin iyan. Hindi ito. Hindi iyan. Wag ito. Wag iyan. Ito. Iyan.
Ito: Iyon kaya?
Iyan: Hayun kaya?
Iyon: Ano na naman ito, Ito?
Hayun: Ano ba naman iyan, Iyan?

15. Life is beautiful. Be optimistic. Society is still hegemonized by liberal humanism. Smile.