Apartment sa Dapitan

Sunday, November 19, 2006

Soko Gakai Tagaytay Experience


Ilang minuto bago umalis sa Soko Gakai nung Nobyembre 18, 2006. L-R: Andrada, Ortiz, Evasco, at Salanga.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home