Apartment sa Dapitan

Sunday, June 05, 2005

Mga Bagong Email Address

Ayan, malilimutin kasi ako. Gumawa ako ng tatlong bagong e-mail addresses, para sa mga bagong klase ko para sa Unang Semestre AY 2005-06. Sa gmail naman:

1. puzong@gmail.com
2. popsikol@gmail.com
3. tokentext@gmail.com

Nag-isip rin ako ng mga bagong sagisag-panulat o nom de plume:

1. Francois Puzong (after Francois Ozon, favorite French director ko)
2. Ewan McEwan (after Ian McEwan, favorite fictionist ko)
3. Quentin Tarantado (after Quentin Tarantino)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home