Apartment sa Dapitan

Wednesday, June 08, 2005

FC 3009 Blues

Nagpapawis ang mga bintana sa maliit na silid ko dito sa Faculty Center. Unti-unti nang nag-aagawan ang dilim at liwanag sa labas, ngunit mas nananaig ang dilim. Nagbabadya ang ulan.

Hindi ko gaanong makita ang koronang pula ng mga Punong Apoy.

Hapong-hapo ako ngayon. Masakit ang balikat at nagnanais na makawala sa gapos ng medyas at sapatos ang aking mga daliri sa paa. Habang ganito ang aking pakiramdam, lumilipad ang isip ko sa pagnanais na matapos ang silabus at reading list ko para sa Pan Pil 12. Tapos ko na ang sa Pan Pil 17. Kaunti na lang ay tapos ko na ang Pan Pil 12.

Hinihintay ko si J.

Naiihi ako, pero tinatamad akong tumayo, buksan ang pinto, lumabas ng kuwarto, at pumunta sa palikuran.

Ngayon lang ay bigla kong naalala yung rally na pinuntahan namin sa...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home